Konferencija_oktobar_2020.jpg

23 oktobar 2020

Predstavnici Vodacoma učestvovali su u radu dvodnevne Konferencije o energetskoj i vodnoj efikasnosti usluga vodosnabdijevanja u prekograničnom području između BiH – CG, koja se održala putem online platforme, u periodu od 22. do 23. oktobra 2020. godine, u organizaciji udruženja Centar za energiju, okolinu i resurse BiH u partnerstvu sa Crnogorskim centrom energetske efikasnosti.

Pomenuto udruženje implementira projekat AKCIJA ZA POVEĆAVANJE ENERGETSKE I VODNE EFIKASNOSTI USLUGA VODOSNABDIJEVANJA kojeg finansira Evropska unija, u okviru  IPA Programa prekogranične saradnje BiH – CG, s ciljem jačanja kapaciteta za provođenje standarda energetske i vodne efikasnosti na lokalnom nivou, te povećanja javne svijesti o prednostima i koristima usklađivanja sa najboljim EU praksama u ovoj oblasti.

Drugi dan konferencije, u okviru sesije koja se odnosila na „Implementaciju mjera povećanja energetske i vodne efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja“ predstavnik tehničkog sektora Vodacoma, menadžer projekta Nikola Pejaković, održao je prezentaciju o djelatnostima Vodacoma i podijelio sa učesnicima konferencije iskustva i napore Vodacoma ka poboljšanju vodne efikasnosti Crnogorskog primorja. Konferencija je imala za cilj promociju politika, standarda i najboljih praksi za povećanje efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja.