Istovremeno sa investicionim projektom Vodacom svih ovih godina paralelno implementira Projekat razvoja kapaciteta vodovodnih preduzeća u okviru kojeg pruža podršku osoblju ViKova u izradi poslovnih planova, tarifnih studija, planova poboljšaja naplate, analizi potraživanja, analizi finansijskih izvještaja, GiSu, hidrauličkom modeliranju, detekciji tehničkih gubitaka u vodovodnom sistemu.