Ministarstva

 • Ministarstvo pomorstva i saobraćaja
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo održivog razvoja i turizma
 • Ministarstvo ekonomije

Banke

 • NLB
 • Prva Banka
 • Crnogorska komercijalna banka
 • KfW

Izvođači

 • Jedinstvo
 • LUDWIG PFEIFFER
 • CMC Ekocon

Konsultanti

 • Dahlem

Opstine

 • Opština Ulcinj
 • Opština Tivat
 • Opština Kotor
 • Opština Herceg Novi
 • Opština Bar

Vodovodna preduzeća

 • Vodovod Ulcinj
 • Vodovod i kanalizacija Tivat
 • Vodovod i kanalizacija Kotor
 • Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
 • Vodovod Bar