Kako bi preduzeće bilo u poziciji da upravlja i održava vodovodni i kanalizacioni sistem na odgovarajući način, neophodno je ustanoviti tarifu koja će pokrivati troškove preduzeća. Od suštinske je važnosti da struktura tarifa bude izrađena na takav način da su u okviru nje ne samo ekonomska, već i socijalna pitanja dobro izbalansirana, kao i da korisnici i dalje budu u mogućnosti da te tarife i plate.

Izrada tarifa je osnovni instrument sagledavanja ekonomske održivosti preduzeća.