Vodacom od 2003. godine sistematično i permanentno prikuplja podatke o poslovanju lokalnih vodovodnih preduzeća i shodno tome je uspostavio sistem indikatora poslovanja na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou.

Na ovaj način stvara se realna slika o poslovanju vodovodnih preduzeća, odnosno proces benčmarkinga omogućava "susret s realnošću”. Na osnovu informacija dobijenih iz benčmarking procesa menadžment može sagledati u kojem segmentu poslovanja je potrebno uložiti dodatne napore i resurse kako bi se poboljšalo poslovanje preduzeća.

Benčmarking nam omogućava da:

sagledamo svoju efikasnost u poređenju sa drugima
identifikujemo probleme u poslovanju
donesemo ispravne poslovne odluke
definišemo ciljeve poslovanja
usredsredimo svoje aktivnosti ka postizanju ciljeva itd.
  • sagledamo svoju efikasnost u poređenju sa drugima
  • identifikujemo probleme u poslovanju
  • donesemo ispravne poslovne odluke
  • definišemo ciljeve poslovanja
  • usredsredimo svoje aktivnosti ka postizanju ciljeva itd.
Kako bi podstakli vodovodna preduzeća na korišćenje benč markinga u svom poslovanju, tradicionalno se organizuju prezentacije godišnjih benčmarking indikatora poslovanja ViK-ova, u sistemu Vodacoma. Zahvaljujući benč markingu, ViKovi i Vodacom su kreirali bazu podataka u nizu od 14 godina.