Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl.list RCG“, br. 12/95)
Zakon o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br. 6/02)
Zakon o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja („Sl.list CG“, br. 13/07)
Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 51/08)
Zakon o vodama („Sl.list CG“, br. 27/07)
Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 80/05)
Zakon o životnoj sredini („Sl.list CG“, br. 48/08)
Zakon o radu ("Sl.list CG" br.49/08)
Zakon o radu ("Sl.list CG" br.49/08)
Pravilnik o kvalitetu i sanitarno – tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetku otpadnih voda ("Sl. list Crne Gore", br. 45/08)
  • Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl.list RCG“, br. 12/95)
  • Zakon o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br. 6/02)
  • Zakon o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja („Sl.list CG“, br. 13/07)
  • Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 51/08)
  • Zakon o vodama („Sl.list CG“, br. 27/07)
  • Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 80/05)
  • Zakon o životnoj sredini („Sl.list CG“, br. 48/08)
  • Zakon o radu ("Sl.list CG" br.49/08)
  • Zakon o radu ("Sl.list CG" br.49/08)
  • Pravilnik o kvalitetu i sanitarno – tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetku otpadnih voda ("Sl. list Crne Gore", br. 45/08)