U sklopu Projekata institucionalne podrške Vodacomu i vodovodnim preduzećima koji su finansirani od strane Njemačke banke za razvoj ( KfW ) Vodacom se obučio za pružanje podrške vodovodnim preduzećima u izradi poslovnih planova. Danas, u vremenu tržišnog načina privređivanja i u uslovima kada su mnoge eksterne insitucije zainteresovane za informacije o poslovanju preduzeća nameće se potreba izrade poslovnih planova. Vodovodna preduzeća pomoću planiranja svjesno i sistematično kreiraju svoje potencijale i svjesno i sistematično otklanjaju svoje slabosti obezbjeđujući na organizovan način put za trajno uspješno poslovanje.

Preduzeće mora da ima strategiju i definisane ciljeve poslovanja kako bi na održiv i društveno odgovoran način odgovorilo na zahtjeve svojih korisnika. Djelatnost upravljanja vodosnabdijevanjem i otpadnim vodama je različit od drugih djelatnosti u smislu prirode proizvoda što uzrokuje drugačij pristup i strategije u upravljanju. Postojanje poslovnih planova vodovodnih preduzeća daje sliku svim zainteresovanim stranama o ozbiljnosti i odgovornosti rukovodstva ViK-ova u vođenju poslovne politike preduzeća.