• Pitanja? +382 (0)32-672-779
 • Naša kancelarija Luke Tomanovića 2, Tivat
 • Kontaktirajte nas

Partneri

 • Vlada Republike Crne Gore

Ministarstva

 • Ministarstvo održivog razvoja i turizma
 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo ekonomije
 • Ministarstvo pomorstva i saobraćaja

Opštine

 • Opština Bar
 • Opština Herceg Novi
 • Opština Kotor
 • Opština Tivat
 • Opština Ulcinj

Vodovodna preduzeća

 • Vodovod Bar
 • Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
 • Vodovod i kanalizacija Kotor
 • Vodovod i kanalizacija Tivat
 • Vodovod Ulcinj

Banke

 • KfW
 • Crnogorska komercijalna banka
 • Prva Banka
 • NLB

Konsultanti

 • MACS
 • DAHLEM
 • Institut IGH
 • Kocks
 • PECHER
 • Pöyry
 • Sachsen Wasser
 • GKW Consult
 • Hydrophil GmbH
 • Fichtner

Izvođači

 • CMC Ekocon
 • Ludwig Pfeiffer
 • MPP Jedinstvo a.d.
 • JV MASS/Gintas
 • Celtikcioglu
 • WTE