• Pitanja? +382 (0)32-672-779
  • Naša kancelarija Luke Tomanovića 2, Tivat
  • Kontaktirajte nas

Zanimljivosti

Naš lični doprinos tretmanu otpadnih voda

Mart 15, 2017

Naš doprinos i briga o otpadnim vodama ne mora da bude drastično mijenjanje ličnih navika i navika vezanih za održavanje higijene – to može biti samo malo odgovorniji odnos prema upotrebi higijenskih sredstava.

Pročitaj više

Vode

Mart 15, 2017

Voda je najznačajniji resurs na Zemlji koja se već naziva „plavim zlatom“. Voda ne zna za geografske granice niti za političke, ekonomske i druge prepreke. Ona je potreba svakog čovjeka, bez obzira na boju kože, vjeru ili naciju.

Pročitaj više

Predviđanja i analize UN-a

Mart 15, 2017

Analize i predviđanja UN-a o našoj budućnosti i vodi u njoj nisu optimistična, naprotiv. Detalji iz njihovih izvještaja na temu voda su zapanjujući.

Pročitaj više

Značajni datumi i konvencije

Mart 15, 2017

Decenija 2005 – 2015 je proglašena međunarodnom decenijom zaštite i očuvanja voda na Zemlji. Cilj ove akcije je da se do 2015. godine realizacijom projekata u domenu vodoprivrede omogući pristup pitkoj vodi dva puta većem broju ljudi.

Pročitaj više