• Pitanja? +382 (0)32-672-779
  • Naša kancelarija Luke Tomanovića 2, Tivat
  • Kontaktirajte nas

Razvoj kapaciteta ViK-ova

Gis/Hidraulički modeli

Hidrauličko modeliranje predstavlja softversku simulaciju stanja u vodovodnoj mreži na osnovu koje se vrši dublja analiza vodovodnog sistema praćenjem simuliranih vrijednosti protoka kroz cjevovod, pritiska u cjevovodu kao i mijenjanje nivoa vode u rezervoarima. Poredeći dobijene podatke sa realnim izmjerenim vrijednostima sa terena kreira se hidraulički model koji služi za realno sagledavanje stanja posmatranog vodovodnog sistema.

Analizom simulacije u EPANET programu se može poboljšati način upravljanja vodom, dati predlog mjera za buduće investicije sanacija postojećih i izgradnja novih objekata i samim tim poboljšanje snabdijevanja vodom posmatranog regiona.

Hidrauličko modeliranje je dio internih mjera Vodacoma. Početak ove aktivnost datira od novembra 2007 godine i započelo je u saradnji sa konsultantskom kućom MACS GmbH iz Frankfurta. Ovom vrstom modeliranja izrađuje se hidraulički model koji se koristi u lokalizovanju problematičnih mjesta na kojima su detektovani gubici u mreži.

    Modeliranjem u programu EPANET:

  • vrše se podjele vodovodne mreže na zone i podzone vodosnabdijevanja
  • prati se odnos proizvodnje i potrošnje vode
  • sagledava cjelokupno stanje ili stanje dijelova vodovodne mreže
  • vrši se lociranje potencijalnih gubitaka u mreži
  • određuju se mjerna mjesta za mjerenje protoka i pritiska.