• Pitanja? +382 (0)32-672-779
  • Naša kancelarija Luke Tomanovića 2, Tivat
  • Kontaktirajte nas

FIDIC

FIDIC standardi su standardi Međunarodnog Udruženja Inženjera Konsultanta koji imaju za cilj kontrolu izvođenja radova i kontrolu kvaliteta. FIDIC Ugovori su tipski Ugovori koji se danas najčešće primjenjuju u građevinarstvu i na njima sve više insistiraju učesnici u infrastrukturnim projektima i međunarodne finansijske institucije. Uslove za ugovaranje građevinskih radova pripremilo je Međunarodno Udruženje Inženjera Konsultanta i oni se preporučuju za opštu primjenu u izgradnji objekata i tehničkim radovima za koje se ponude prikupljaju na međunarodnom nivou.