Danube Water Conference 2017

Maj 22, 2017

U periodu od 16. do 19. maja 2017. godine u Beču je održana Konferencija za vode, u organizaciji Međunarodnog Udruženja vodovoda u slivu rijeke Dunav (IAWD). Konferencija kojoj su prisustvovali visoki zvaničnici Vlada Evropskih zemalja, Međunarodne finansijske organizacije, predsjednici Opština, direktori vodovodnih preduzeća, Udruženja vodovoda i ostalih preduzeća i organizacija koje posluju u sektoru vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u regionu i šire.

Tokom održavanja Konferencije, predstavnici Vodacoma su uzeli značajno učešće u panel diskusijama i prezentacijama tokom DWC programa. Vodacom je tokom prvog dana Konferencije svim učesnicima prezentovao iskustva u oblasti Benčmarkinga koje Vodacom sprovodi od 2002. godine na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou sa ViK-ovima Kotor, Tivat, Herceg Nvi, Bar i Ulcinj. Benčmarking kao moderan alat poslovanja znatno doprinosi praćenju rezultata poslovanja kroz proces prikupljanja, obrade i analize podataka i indikatora poslavanju u nizu od posljednjih petnaest godina. Vodacom kontinuirano radi na unaprijeđenju benčmarking procesa u vodovodnim preduzećima i kvaliteta izvještavanja o perfomansama poslovanja, što je i prezentovano tokom prezentacije.

U sklopu drugog dijela Konferencije u okviru oblati Poslovno planiranje za Vodovodna preduzeća, Vodacom je uzeo aktivno učešće u panel diskusiji gdje je prezentovan način Institucionalizacije poslovnog planiranja u vodovodnim preduzećima na Crnogorskom primorju. Vodacom je prezentovao iskustva iz realizovanih projekata Institucionalne podrške koju sa ViK-ovima sprovodi permanentno od 2005. godine, u cilju poboljšanja ukupnih rezultata poslovanja vodovodnih preduzeća. Tokom trajanja diskusije, učesnici panela su najviše bili zainteresovani za uspostvaljeni sistem monitoringa Poslovnih Planova od strane Vodacoma koji doprinosi kvalitetnom odlučivanju menadžmenta unutar preduzeća.

Tokom trajanja Konferencije predstavnici Vodacoma su imali priliku da razmijene iskustva sa kolegama iz Njemačke, Austrije, Rumunije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Albanije i drugih zemalja, što doprinosi ramjeni iskustava i najboljim praksama poslovanja u sektoru vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda.