Tarifiranje

Kako bi preduzeće bilo u poziciji da upravlja i održava vodovodni i kanalizacioni sistem na odgovarajući način, neophodno je ustanoviti  tarifu koja će pokrivati  troškove preduzeća. Od suštinske je važnosti da struktura tarifa bude izrađena na takav način da su u okviru nje ne samo ekonomska, već i socijalna pitanja dobro izbalansirana, kao i da korisnici i dalje budu u mogućnosti da te tarife i plate. 
Izrada tarifa je osnovni instrument sagledavanja ekonomske održivosti preduzeća. U 2011. godini Vodacom je izradio tarifnu studiju za ViK Kotor, a od 2012. godine će nastaviti da pruža podršku ViK-ovima u ovoj oblasti.

    Partneri

    KfW Bankengruppe Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Ministarstvo finansija Opština Bar Opština Herceg Novi Opština Kotor Opština Tivat Opština Ulcinj Vodovod Bar Vodovod Herceg Novi Vodovod Kotor Vodovod Tivat