GIS/Hidraulički modeli

Hidrauličko modeliranje predstavlja softversku simulaciju stanja u vodovodnoj mreži na osnovu koje se vrši dublja analiza vodovodnog sistema praćenjem simuliranih vrednosti protoka kroz cjevovod, pritiska u cjevovodu kao i mjenjanje nivoa vode u rezervoarima Poredeći dobijene podatke sa realnim izmjerenim vrijednostima sa terena kreira se hidraulički model koji služi za realno sagledavanje stanja posmatranog vodovodnog sistema.

Analizom simulacije u EPANET programu se može poboljšati način upravljanja vodom, dati predlog mjera za buduće investicije sanacija postojećih i izgradnja novih objekata i samim tim poboljšanje snabdijevanja vodom posmatranog regiona.

Hidrauličko modeliranje je dio internih mjera Vodacoma. Početak ove aktivnost datira od Novembra 2007 godine i započelo je u saradnji sa konsultantskom kućom MACS GmbH iz Frankfurta. Ovom vrstom modeliranja izrađuje se hidraulički model koji se koristi u lokalizovanju problematičnih mjesta na kojima su detektovani gubici u mreži.

Modeliranjem u programu EPANET:
● vrše se podjele vodovodne mreže na zone i podzone vodosnabdijevanja.
● prati se odnos proizvodnje i potrošnje vode.
● sagledava cjelokupno stanje ili stanje dijelova vodovodne mreže.
● vrši se lociranje potencijalnih gubitaka u mreži.
● određuju se mjerna mjesta za mjerenje protoka i pritiska.


Prezentacijom na temu ’’Optimizacija vodovodnog sistema Tivta primjenom hidrauličkog modeliranja’’ Vodacom se predstavio na 4. Sajmu Vode – Vodovodi – Sanitarne tehnologije u Budvi, 23 aprila 2009.

Autori prezentacije su rukovodilac tehničkog sektora Bojana Gobović i inženjer za GIS i hidrauličko modeliranje Marko Ristanović.

  • Epanet HN sl. 1
  • Epanet sl. 2
  • Epanet Tivat
  • Mjerenje pritiska
  • Mjerenje protoka  slika 2
  • Mjerenje protoka slika 1
  • Obuka u mjerenju

 

Partneri

KfW Bankengruppe Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Ministarstvo finansija Opština Bar Opština Herceg Novi Opština Kotor Opština Tivat Opština Ulcinj Vodovod Bar Vodovod Herceg Novi Vodovod Kotor Vodovod Tivat