Faza V - Komponenta 1

Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju - Faza V (komponenta 1) ima za cilj poboljšanje mreže za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u opštini Ulcinj, implementaciju urgentnih investicionih mjera u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi, kao i izgradnju postrojenja za solarno isušivanje kanalizacionog mulja iz postrojenja za tretman otpadnih voda za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi. 

Ulcinj - Investicioni projekat

 Opis projekta 
Prva faza unapređenja vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Ulcinju:
- Izbor Konsultanta za implementaciju projekta
- Nabavka reparacionog materijala 

 Očekivani rezultat projekta   Sistemsko unapređenje sistema za vodosnabdjevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine
 Vrijednost Okvirno 20 mil. eura 
 Trajanje 2012 - 2017. godina 
 Izvori finansiranja  Kredit KfW banke iz Faze V, budžet opštine Ulcinj
 Uloga Vodacoma  Menadžment Projekta i partner Konsultantu


 * Hitne mjere U sklopu investicionih mjera KfW je odobrila i paket hitnih mjera. Hitne mjere obuhvataju nabavku vodomjera, reparacionog materijala i opreme za hitne intervencije na vodovodnom sistemu. Dana 18. decembra 2015. godine, potpisan je ugovor između preduzeća Vodovod i Kanalizacija Ulcinj i kompanije JV CMC Controlmatic Commerce doo Herceg Novi & CMC Ekocon doo Buzet, prvorangiranim ponuđačem na tenderu za nabavku opreme za ViK Ulcinj. Ugovor u vrijednosti 397.435,08 eura podrazumijeva nabavku novih vodomjera, kao i baždarenje postojećih. Vrijeme realizacije je 2 mjeseca za nabavku i isporuku materijala i opreme i 18 mjeseci za baždarenje zamijenjenih vodomjera. Stručan nadzor nad realizacijom aktivnosti u okviru projekta vrši Vodacom.

Ulcinj - Razvoj kapaciteta ViK-a Ulcinj

 Opis projekta  Razvoj kapaciteta ViK-a Ulcinja 
 Vrijednost 970.600,00 eura 
 Trajanje 2014 - 2017. godina 
 Izvori finansiranja  Donacija KfW banke 
 Uloga Vodacoma Agencija za implementaciju projekta - upravljanje projektom 
 Konsultant za razvoj kapaciteta ViK-a Ulcinj  Sachsen Wasser, SR Njemačka

Kotor, Tivat, Herceg Novi

 Opis projekta   Projekat Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda 
 Očekivani rezultat  Rješavanje hitnih investicionih mjera u sistemu za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine
 Opis projekta  Implementacija hitnih investicionih mjera za Tivat, Kotor i Herceg Novi 
 Vrijednost  4,9 mil. eura 
 Izvori finansiranja  KfW donacija za pripremu projekta
 Kredit KfW za investicije 
 Uloga Vodacoma  Menadžment projekta 
 Konsultant  Konsultant za izradu tenderske dokumentacije, kompanija Dahlem 
 Datum početka  Jul 2014. 

Kotor, Tivat, Herceg Novi

 Opis projekta   Izgradnja postrojenja za solarno isušivanje kanalizacionog mulja za Opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi 
 Izvori finansiranja  KfW donacija za pripremu projekta
 Kredit KfW za implementaciju investicije 
 Vrijednost projekta  Procjena projekta na osnovu Studije za mulj 3 mil. eura
 Konsultant za pripremu projekta  Kompanija Dahlem, SR Njemačka 

    Partneri

    KfW Bankengruppe Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Ministarstvo finansija Opština Bar Opština Herceg Novi Opština Kotor Opština Tivat Opština Ulcinj Vodovod Bar Vodovod Herceg Novi Vodovod Kotor Vodovod Tivat