Faza IV

Faza IV Projekta „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju” obuhvata izgradnju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za opštine Kotor i Tivat kapaciteta 72 000 ekvivalent stanovnika (ES)**.

Izgradnjom i stavljanjem u funkciju zajedničkog postrojenja za tretman otpadnih voda riješiće se pitanje odvođenja i tretmana otpadnih voda iz kotorskog i tivatskog zaliva na ekološki prihvatljiv način.

Projekat izgradnje zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat kapaciteta 72 000 ES

Trajanje ugovora

23.01.2015 - 20.06.2016.

Investitor

JP "Vodovod i kanalizacija" Kotor i Tivat

Izvođač radova

WTE Wassertechnik, SR Njemačka

Stručan nadzor

GKW Consult, SR Njemačka

Agencija za implementaciju

Vodacom doo 

Vrijednost projekta

10, 247 mil eura 

Status

 

- JP "Vodovod i kanalizacija" Kotor i Tivat potpisali su Ugovor sa kompanijom WTE 14. februara 2014. godine za projektovanje i izvođenje radova na zajedničkom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda.


- Građevinska dozvola od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma izdata 24. decembra 2014. godine;


- Svečanost povodom početka izgradnje zajedničkog PPOV-a, za Kotor i Tivat održana dana 27. februara 2015. u Đuraševićima;


- Građevinske dozvole za podprojekte "Priključak na el.energiju" i "Pristupni put" izdate 24. novembra 2015. od strane Opštine Tivat;


- Finalni radovi na PPOV-u su u toku.


 Ugovor Faze IV se realizuje po Žutoj knjizi FIDICa.*

*FIDIC standardi su standardi Međunarodnog udruženja inženjera konsultanta koji imaju za cilj kontrolu izvođenja radova i kontrolu kvaliteta; predstavljaju tipske uslove ugovora koji se danas najčešće primjenjuju u građevinarstvu i na njima sve više insistiraju kako učesnici u infrastrukturnim projektima tako i međunarodne finansijske institucije.

 ** ES - 1 ES (jedan ekvivalentni stanovnik) je organsko biorazgradivo opterećenje koje ima petodnevnu biohemijsku potrošnju kiseonika (BPK5) od 60 grama kiseonika na dan. Direktiva savjeta 91/271/EEC od 21. maja 1991. koja se odnosi na prečišćavanje urbanih otpadnih voda.

  • PPOV KO TV jun 2016
  • PPOV KO TV jun 2016 2
  • PPOV KO TV jun 2016 3

   

  Partneri

  KfW Bankengruppe Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Ministarstvo finansija Opština Bar Opština Herceg Novi Opština Kotor Opština Tivat Opština Ulcinj Vodovod Bar Vodovod Herceg Novi Vodovod Kotor Vodovod Tivat