Faza III

Faza III Projekta „Vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali” obuhvata izgradnju 155 km vodovodne i kanalizacione mreže u opštinama Bar, Herceg Novi, Kotor i Tivat, 29 pumpnih stanica i 2 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – u opštini Bar(za 68.600 ES**) i u opštini Herceg Novi (za 65.300 ES**). Manji dio mjera Faze III Projekta se odnosi na sanaciju i izgradnju vodovodne mreže u četiri opštine Crnogorskog primorja.

U sklopu Faze III do sada je izgrađeno 55,5 km vodovodne i kanalizacione mreže odnosno 16,6 km vodovodne i 38,9 km kanalizacione mreže. U tekućim Projektima izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u opštinama Herceg Novi i Tivat izgrađeno je ukupno 32,5 km mreže. 

Planirana vrijednost radova Faze III iznosi 81,5 miliona eura, a sredstva su obezbijeđena iz kredita Njemačke razvojne banke (KfW) u visini od 63 miliona eura, učešćem Vlade Crne Gore od 6 miliona eura, ostatak iz budžeta Opština Crnogorskog primorja.

OPŠTINA HERCEG NOVI

Investicione aktivnosti izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Herceg Novom obuhvataju dva Projekta:

Projekat izgradnje 33 km vodovodne i kanalizacione mreže, 13 pumpnih stanica i jednog podmorskog ispusta
Trajanje Ugovora 17.08.2012 – 17.02.2015.
Investitor Opština Herceg Novi i Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastukture u opštini Herceg Novi
Izvođač radova Celtikciouglu INSAAT
Stručan Nadzor Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co. Wasserwirtschaft KG
Agencija za implementaciju Vodacom doo
Vrijednost radova 18,522 mil eura
Stepen završenosti  99%, decembar 2016.
Detalji projekta (pdf) u dnu stranice

Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)
za 65.300 ES**
Trajanje Ugovora 24.06.2012 – 31.12.2014.
Investitor Opština Herceg Novi i Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastukture u opštini Herceg Novi
Izvođač radova JV Mass Gintas
Stručan Nadzor Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co. Wasserwirtschaft KG
Agencija za implementaciju Vodacom doo
Vrijednost radova 8,838 mil eura
Stepen završenosti 97%, decembar 2016.
Detalji projekta (pdf) u dnu stranice

OPŠTINA TIVAT

U opštini Tivat, u periodu od 2009. - 2014. godine teku realizacije dva projekta:

Projekat izgradnje 19,9 km kanalizacione i vodovodne mreže i 2 pumpne stanice u centru opštine Tivat
Trajanje Ugovora 28.09.2009 – 20.05.2011.
Investitor Opština Tivat i JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
Izvođač radova kompanija “Ludwig Pfeiffer”
Stručan Nadzor Vodacom doo
Agencija za implementaciju Vodacom doo
Vrijednost radova 6 mil eura
Status Projekta Završen

Detalji projekta (pdf)

Projekat izgradnje 17,6 km kanalizacione mreže, 14,5 km vodovodne mreže, 6 većih i 6 manjih pumpnih stanica u južnom dijelu opštine Tivat
Trajanje Ugovora 14.12.2011. – 31.12.2014.
Investitor Opština Tivat i JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
Izvođač radova kompanija “Ludwig Pfeiffer”
Stručan Nadzor Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co. Wasserwirtschaft KG
Agencija za implementaciju Vodacom doo
Vrijednost radova 9,491 mil eura
Status Projekta 100% radova
Detalji projekta (pdf) u dnu stranice

OPŠTINA KOTOR

Projekat izgradnje 34,2 km vodovodne i kanalizacione mreže i 5 pumpnih stanica
Trajanje Ugovora 20.07.2011. - 15.07.2013. godine
Investitor Opština Kotor i JP „Vodovod i kanalizacija“ Kotor
Izvođač radova MPP Jedinstvo
Stručan Nadzor Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co. Wasserwirtschaft KG
Agencija za implementaciju Vodacom doo
Vrijednost radova 6,771 mil eura
Status Projekta Završen

Detalji projekta (pdf)

OPŠTINA BAR

Projekat izgradnje priključnog cjevovoda od rezervoara Šušanj 1 na regionalni sistem vodosnabdijevanja u dužini od 550 m i rehabilitacija obalnog kolektora dužine 860 m 
Trajanje Ugovora 15.09. 2010. - 30.04.2011. godine
Investitor Opština Bar i JP „Vodovod i kanalizacija“ Bar
Izvođač radova Bemax
Stručan Nadzor Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co. Wasserwirtschaft KG
Agencija za implementaciju Vodacom doo
Vrijednost radova 0,772 mil eura
Status Projekta Završen

Detalji projekta (pdf)

Projekat izgradnje 20,7km kanalizacione infrastrukture, 10km vodovodne infrastrukture, 2,9 km atmosferske infastrukture, 2 pumpne stanice, jednog rezervoara i 1 podmorskim ispustom
Planirano trajanje 2016. – 2018.
Investitor Opština Bar i JP „Vodovod i kanalizacija“ Bar
Izvođač radova MPP Jedinstvo, Srbija
Stručan Nadzor Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co. Wasserwirtschaft KG
Agencija za implementaciju Vodacom doo
Vrijednost radova 8.329.530,14
Status Projekta

Detalji projekta (pdf)

Projekat izgradnje PPOVa kapaciteta 68,600 ES** sa pripadajućom infrastrukturom

Planirano trajanje 2014. – 2017.
Investitor Opština Bar i JP „Vodovod i kanalizacija“ Bar
Izvođač radova biće izabran po završetku tenderske procedure
Stručan Nadzor Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co. Wasserwirtschaft KG
Agencija za implementaciju Vodacom doo
Vrijednost radova Biće poznata po završetku tenderske procedure
Status Projekta U finalnoj fazi tenderske procedure

Detalji projekta (pdf)

 

Svi Ugovori Faze III se sprovode po Žutoj i Crvenoj knjizi FIDIC-a**. 
*FIDIC standardi su standardi Međunarodnog udruženja inženjera konsultanta koji imaju za cilj kontrolu izvođenja radova i kontrolu kvaliteta; predstavljaju tipske uslove Ugovora koji se danas najčešće primjenjuju u građevinarstvu i na njima sve više insistiraju kako učesnici u infrastrukturnim projektima tako i međunarodne finansijske institucije.

 

**1 ES (jedan ekvivalentni stanovnik) je organsko biorazgradivo opterećenje koje ima petodnevnu biohemijsku potrošnju kiseonika (BPK5) od 60 grama kiseonika na dan. Direktiva savjeta 91/271/EEC od 21. maja 1991. koja se odnosi na prečišćavanje urbanih otpadnih voda

U nastavku su detalji ostalih tekućih Projekata Faze III:

Partneri

KfW Bankengruppe Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Ministarstvo finansija Opština Bar Opština Herceg Novi Opština Kotor Opština Tivat Opština Ulcinj Vodovod Bar Vodovod Herceg Novi Vodovod Kotor Vodovod Tivat