Benčmarking

Vodacom od 2003. godine sistematično i permanentno prikuplja podatke o poslovanju lokalnih vodovodnih preduzeća i shodno tome je uspostavio sistem indikatora poslovanja koje je prati na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou.

Na ovaj način stvara se realna slika o poslovanju vodovodnih preduzeća, odnosno  proces benčmarkinga omogućava "susret s realnošću”. Na osnovu informacija dobijenih iz benčmarking procesa menadžment može uvidjeti u kojem segmentu poslovanja je potrebno uložiti dodatne napore i resurse kako bi se poboljšalo poslovanje preduzeća.

Benčmarking nam omogućava da:

  • sagledamo svoju efikasnost u poređenju sa drugima,
  • identifikujemo probleme u poslovanju,
  • donesemo ispravne poslovne odluke,
  • definišemo ciljeve poslovanja,
  • usredsredimo svoje aktivnosti ka postizanju ciljeva itd.

    Partneri

    KfW Bankengruppe Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine Ministarstvo finansija Opština Bar Opština Herceg Novi Opština Kotor Opština Tivat Opština Ulcinj Vodovod Bar Vodovod Herceg Novi Vodovod Kotor Vodovod Tivat