konferencija_o_vodi_2019_1.jpg

Predstavnici Vodacoma učestvovali su u radu druge međunarodne Konferencije o vodama, koja se održala u Ulcinju, u periodu od 16. do 18. oktobra 2019. godine, u organizaciji Udruženja za unaprijeđenje vodosnabdijevanja, tretmana i odvođenja otpadnih voda Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore.

Konferencija se bavila aktuelnim temama u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Crnoj Gori i regionu. Neke od tema o kojima se kroz više sesija razgovaralo, tokom dvodnevne konferencije bile su: Reforma sistema vodnih usluga, Postizanje izvrsnosti kroz saradnju, Korišćenje sredstava iz EU fondova, lzazovi i iskustva u tretmanu otpadnih voda, a obrađivali su ih domaći i međunarodni stručnjaci i eksperti, koji su svojim učešćem doprinijeli kvalitetnoj razmjeni iskustava i najboljih praksi u ovom sektoru.

Drugi dan konferencije, u okviru Sesije 5 (Aktuelni projekti i iskustva u sektoru voda u Crnoj Gori), Menadžer projekta Vodacoma, Marko Ivanić je predstavio projekat Poboljšanja i proširenja kanalizacionog sistema u Risnu i Perastu.