Fidic_BG.jpg

Zaposleni iz tehničkog i komercijalnog sektora Vodacoma, pohađali su obuku, koja se u organizaciji Udruženja inženjera konsultanata Srbije (ACES) održala u Beogradu, 26. i 27. februara 2019.

Održana su predavanja pod nazivom „FIDIC Ugovori – Primena na projektima“, a neke od tema su bile, FIDIC organizacija i uslovi ugovora, principi nabavke (Tenderska procedura), rizici na projektu, varijacije i odštetni zahtevi, iskustva i praktična primena FIDIC ugovora iz pravnog ugla.

Obuka je imala za cilj da polaznike, osim upoznavanja sa FIDIC procedurama na investicionim projektima, upozna i sa prednostima i izazovima koji se mogu javiti prilikom korišćenja ovakvih formi ugovora.

Zaposleni iz tehničkog sektora Vodacoma prisustvovali su seminaru u trajanju od dva trening dana (28. februar i 01. mart 2019. godine), u Podgorici. Pomenuta edukacija, na temu UGOVORI O GRAĐENJU ZASNOVANI NA FIDIC-ovim USLOVIMA UGOVORA - NAPREDNI KURS predstavlja najsavremeniji trend vezano za FIDIC uslove ugovaranja. Po svom sadržaju obuhvatila je, kako teorijska znanja, tako i aplikativne metode neophodne u savremenom poslovanju inženjera i menadžera.

Kao predavači su bili angažovani dr Nenad Ivanišević, vanredni profesor i šef Katedre za upravljanje projektima u građevinarstvu Građevinskog fakulteta u Beogradu i dr Miloš Knežević, redovni profesor Građevinskog fakulteta u Podgorici.