Bar_1.jpg

Predstavnici Njemačke razvojne KfW banke Clara Winkler-Tomety, menadžerka projekta, Dirk Vallerien, tehnički ekspert i Kirk Mildner, direktor sektora za komunalnu infrastrukturu i saobraćaj za Jugoistočnu evropu i Tursku, boravili su u radnoj posjeti  Crnoj Gori, u periodu od 18. do 21. februara 2019. godine.

Prvog dana posjete predstavnici KfW banke su obišli postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Herceg Novom, sa predstavnicima Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastukture u opštini Herceg Novi i Vodacoma.

Drugog dana posjete članovi delegacije KfW banke održali su sastanke sa predstavnicima Opštine Herceg Novi, na temu statusa projekata Izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i Izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, nakon toga i sa Opštinom Tivat, na temu statusa Projekata sanacije i rekultivacije odlagališta otpada i PPOV-a Tivat/Kotor.

Trećeg dana posjete, delegacija KfW-a je održala sastanke sa predstavnicima Opštine Ulcinj, nakon toga i u Opštini Bar. Prilikom posjete Opštini Bar,  Konsultant na projektu Izrade studije za izbor lokacije budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kompanija Fichtner (Njemačka) predstavnicima KfW-a, Opštine Bar, ViK-a Bar i Vodacoma, održao je prezentaciju, kojom je prikazao prve rezultate na izradi studije.

Cilj boravka misije KfW banke je redovni monitoring izvođenja radova u okviru projekata, čija je implementacija u toku i utvrđivanje strategije za prevazilaženje eventualnih problema, kao i dalji nastavak aktivnosti na pripremi budućih projekata koji su u početnim fazama.