image_0_02_05_15630cf2a7607db82bc921bbe95c093d127224e4d22c9f95b5d42656074208bd_V.jpg

Zaposleni Vodacoma (tehnički i komercijalni sektor) pohađali su seminar koji je organizovala KfW banka, 30. i 31. oktobra u Podgorici.

Predavanja su održana na engleskom jeziku, na teme Procedure banke za raspisivanje međunarodnih tendera, FIDIC pravila za sektor energetike i FIDIC pravila za sektor komunalnih djelatnosti.

Pored partnera KfW banke iz Crne Gore, učesnici na seminaru bili su i kolege iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Kosova.