_MG_9429.jpg

Udruženje za unaprijeđenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, organizovalo je Međunarodnu konferenciju o vodosnabdijevanju i tretmanu otpadnih voda Crne Gore, koja se održala 31. oktobra do 02. novembra 2018. godine u Budvi-Petrovcu.

Predstavnici Vodacoma su, tokom trećeg dana konferencije, učestvovali u radu okruglog stola, na temu Ekonomičnost sa akcentom na upravljanje gubicima i rekonstrukcija, u okviru kojeg je menadžer projekta Nikola Pejaković održao prezentaciju o projektima koje implementira Vodacom. Predstavnici Vodacoma uzeli su aktivno učešće u radu ove konferencije koja se bavila aktuelnim temama u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Crnoj Gori. Navedene teme obrađivali su domaći i međunarodni stručnjaci i eksperti, koji su svojim učešćem doprinijeli kvalitetnoj razmjeni iskustava i najboljih praksi u ovom poglavlju i sektoru.

Konferencija je organizovana u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i podržana je od strane Međunarodnog udruženja vodovoda u slivu rijeke Dunav - IAWD.

Poseban osvrt Konferencije bio je na značaju poglavlja 27 - Zaštita životne sredine i klimatske promjene, mjerila za otvaranje i zatvaranje poglavlja, iskustva zemalja okruženja u predpristupnim pregovorima sa EU kao i iskustva EU zemalja, gdje se očekuje da Crna Gora pošalje konkretne poruke, kada su u pitanju budući pregovori i otvaranje poglavlja 27.