20180920_131906.jpg

Dana 20. septembra 2018. godine, u Opštini Bar, potpisan je Aneks 6, za dodatne radove, sa kompanijom MPP Jedinstvo, koja je i do sada izvodila radove u Baru. Projektnim mjerama se predviđa poboljšanje vodosnabdjevanja u naselju Zaljevo i izgradnja pumpne stanice Volujica, koja je vezana za glavni podmorski ispust u Baru.

Ukupna vrijednost ovih radova je 2.6 miliona eura, a rok za završetak je januar 2020. godine.