VG_Park_1.jpg

29 maj 2018

Vodacom je danas učestvovao na aukcijskoj prodaji sadnica, koju je organizovao Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost i Komunalno Tivat, povodom međunarodnog Dana parkova, u Velikom gradskom parku u Tivtu.

Tom prilikom Vodacom je kupio sadnicu Lalinog drveta (Liriodendron tulipifera), koja će biti donirana Velikom gradskom parku. Ovaj događaj je organizovan sa ciljem da se doprinese ljepoti i raznovrsnosti biljaka i obogaćivanju biljnog fonda ovog zaštićenog prirodnog dobra.

Press clipping:

http://radiotivat.com/30-tak-sadnica-velikom-gradskom-parku/2018/05/

https://www.bokanews.me/featured/na-donatorskoj-aukciji-kupljeno-novih-30-tak-sadnica-za-gradski-park-u-tivtu/