IMG_20180509_WA0000.jpg

U periodu od 2. do 5. maja 2018. godine u Beču je održana Konferencija za vode, u organizaciji Međunarodnog Udruženja vodovoda Dunavskog regiona (International Association of Water Utilities in Danube Region - IAWD) i Svjetske banke (World Bank – WB).

Vodacom kao jedan od redovnih učesnika na Konferenciji je i ove godine imao aktivno učešće. Predstavnica Vodacoma je bila moderator panel sesije, na temu ‘’Smart Policies for Inclusive Services’’- Pametne politike za inkluzivne usluge u sektoru, u okviru koje se diskutovalo o iskustvima sa socijalnim tarifama za inkluzivne usluge i bolje performance poslovanja, o modernizaciji radne snage: poboljšanje rodne ravnopravnosti i zaposlenja mladih u sektoru i kako organizovati inkluzivnu uslugu u ruralnim predijelima. Dinamične diskusije su se vodile u tri dijela, prezentovanjem studija i praktičnih primjera iz Bugarske, Albanije, Rumunije i Kosova.

Predstavnica Vodacoma je bila prvi predstavnik Young Water Professionals (YWP) iz Crne Gore i imala je aktivno učešće na radionici sa predstavnicima Austrije, Ukrajine, Češke, Slovenije, Albanije, Srbije, Kosova, Hrvatske. Tokom radionice predstavnici Austrije, Albanije, Kosova i Češke su podijelili iskustva sa ostalim učesnicima o načinu uspostavljanja poglavlja Young Water Professionals u njihovim zemljama, kao i mogućnostima i šansama koje YWP pruža u sektoru. Crna Gora će nakon ove Konferencije razmotriti mogućnosti uspostavljanja YWP kao i modaliteta rada YWP u sektoru.

Na Konferenciji za vode i ove godine su učestvovali subjekti iz privatnog i javnog sektora, koji se direktno ili indirektno bave uslugama vodosnabdijevanja, odvođenja i prerade otpadnih voda, finansijske institucije koje prezentuju interes ulaganja u sektoru, predstavnici ministarstva, lokalnih samouprava, preduzeća i kompanija iz Dunavskog regiona i šire kako bi razmijenili iskustva, prezentovali usluge poslovanja, najbolje prakse u rješavanju problema u okviru sektora i privukli pažnju stejkholdera u rješavanju ključnih problema, u cilju poboljšanja životnog standarda i stepena zaštite životne sredine.