GBi_2018.jpg

Vodacom je izradio Godišnji benčmarking izvještaj o indikatorima poslovanja ViK-ova za 2016. godinu.

Benčmarking je redovna aktivnost, od 2003. godine, kojom Vodacom sistematično i permanentno prikuplja podatke o poslovanju lokalnih vodovodnih preduzeća i shodno tome uspostavlja sistem indikatora poslovanja na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou.

Na ovaj način stvara se realna slika o poslovanju vodovodnih preduzeća. Na osnovu informacija dobijenih iz benčmarking procesa, menadžment može sagledati u kojem segmentu poslovanja je potrebno uložiti dodatne napore i resurse, kako bi se poboljšalo poslovanje preduzeća.