B2B_Konferencija_1.jpg

Predstavnici Vodacoma održali su prezentaciju pod nazivom „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali“, na konferenciji “Biznis za biznis”, koja je održana 13. septembra 2017. godine, u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis u Nikšiću, u organizaciji Resenva Consulting iz Novog Sada.

Svi učesnici, brojne inostrane, regionalne i domaće kompanije, institucije i eksperti, bili su u prilici da se susretnu i upoznaju sa nosiocima potencijalnih projekata iz oblasti pijaćih i otpadnih voda, koji se odnose na planiranje, izgradnju, instalacije, rekonstrukcije i drugo.

Ovaj koncept konferencije omogućava da zainteresovane kompanije prilikom direktnih susreta ostvare poslovnu saradnju.