1427893275.jpg

Predstavnici Vodacoma učestvovali su u radu okruglog stola, održanog 29. juna 2017. godine, u Budvi, u organizaciji ViK-a Budva.

Tema okruglog stola je bila Upravljanje gubicima u vodovodnim sistemima - primjeri dobre prakse i apliciranje za sredstva iz EU fondova.

Projekat “Održivo upravljanje vodnim resursima“ finansiran je u okviru IPA programa prekogranične saradnje Republike Hrvatske i Crne Gore 2007 – 2013. Ukupna vrijednost projekta na Hrvatskoj strani iznosi 239,615,92 eura, od čega EU finansira 198.545,75 eura, dok na Crnogorskoj strani vrijednost projekta iznosi 239.874,21 eura, od čega EU finansiranje iznosi 188.828,98 eura. Sprovođenje projekta je otpočelo u septembru 2015. godine i traje dvije godine. Glavni cilj projekta je smanjenje gubitaka vode u vodovodnom sistemu Budve, kao i podizanje svjesti građana o zaštiti i očuvanju vodnih resursa u prekograničnom području.