FAZA II

PROJEKTA ZA HERCEG NOVI SE ODNOSILA NA REHABILITACIJU VODOVODNOG SISTEMA HERCEG NOVOG. PROJEKAT JE ZAVRŠEN I REALIZOVAN OD 2006 DO 2009. GODINE. VRIJEDNOST INVESTICIONIH MJERA PROCIJENJENA JE NA JE 3,000,000.00 €. IZABRANI IZVOĐAČI RADOVA SU BILI JV CMC EKOCON & MONTGRAD, VILUSI D.O.O. NIKŠIĆ , CMC HERCEG NOVI I HEIS SARAJEVO.

 

 

FAZA I
PROJEKTA U HERCEG NOVOM IMALA JE ZA CILJ POBOLJŠANJE VODOSNABDIJEVANJA. VRIJEDNOST INVESTICIONIH MJERA (ZA GRADOVE HERCEG NOVI, BAR, KOTOR, BUDVU, TIVAT, CETINJE I ULCINJ) BILA JE OKO 5,500,000 €. OVAJ IZNOS FINANSIRAN JE IZ KREDITA KONZORCIJUMA PET CRNOGORSKIH BANAKA. KONSULTANTSKA KUĆA KOJA JE PRATILA SPROVOĐENJE INVESTICIONIH MJERA JE BILA MACS GMBH IZ FRANKFURTA, A VRIJEME IMPLEMENTACIJE FAZE I JE 2004 – 2005 GOD. SPROVOĐENJEM INVESTICIONIH MJERA FAZE I DOBILE SU SE NOVE KOLIČINE VODE I OSTVARENE SU ZNAČAJNE UŠTEDE.